Ortaklık Bilgilendirme-2

Nisan 19, 2020

Değerli Ortağımız,

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazetede 7244 sayılı “YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” yayımlanmıştır.

Anılan kanunun “Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı maddesinin (d) bendinde “d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” denilmektedir.

Gerçekleştirmeyi planladığımız olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı bahsi geçen tarihten sonra yapılabilecektir.

Mazbatayı alışımızın üzerinden yaklaşık bir aylık süre geçmiştir. Son duyurumuzdan sonra son olarak geçtiğimiz hafta fiziki devir teslim tamamlanmıştır. Üzülerek bildiririz, çok önemli bazı evrakların orijinallerinin teslimi hala gerçekleşmemiştir. Bunlardan en önemlisi inşaat sözleşmesinin aslı ve içerisinde atıf yapılan ek dosyalardır (özel teknik şartname, iş planı, iş programı, geçici hak ediş gibi). İlaveten önümüzdeki hafta mali hesapların tüm devri tamamlanıp incelenmeye başlayacaktır. Sonuçlanan raporlar tüm ortaklar ile paylaşılacaktır.

İnşaatımızın yapımını üstlenmiş olan Efeler İnşaat yetkilisi ile geçtiğimiz Cuma günü yaptığımız görüşme son derece verimli geçmiştir. Kendisi A, B ve C bloklarının ince işini teker teker bitirerek kapatacağını, D blok ve otopark, kapalı havuz ve peyzajın tamamlanacağını, sorumluğunda olan çatı ve zemine giden su kaçağı problemlerini de gidereceğini bilgisini vermiştir. Ortaklarımıza olağanüstü genel kurulda, daha önce alınmış kararlar doğrultusunda Yayla caddesi inşaatındaki 205 dairenin teslimi konusundaki planlarımızı firmaya ilettik. Teslimlerin sağlanabilmesi için inşaat firmasına yapılması gereken ödemelerin devamlılığını sağlamak gereklidir. Bu nedenle borcu olan ortaklarımızın borçlarını ödemeleri gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. 205 dairenin teslimi için izlenecek yol, Kıbrıs caddesi inşaatı, ortaklar arasındaki hakkaniyete dayalı bir maliyet süreci planlaması ve buna benzer konuların çözümünün mimarı olmak üzere herkesi göreve çağırıyoruz. Yapmanız gereken info@havaiskibriskoop.com adresine, önerilerinizi göndermek olacaktır. Gelen önerilerin süzgeçten geçirilerek anketlere dönüştürülmesi planlanmaktadır. Alınan sonuçlara göre yine ortakları temsilen bir araya gelmiş olan Temsilciler Meclisi ile gündem maddesi olarak karara bağlanması, bize genel kurulumuzda zamanı daha verimli kullanarak esas amacımıza hizmet eden bir kurul gerçekleştirme fırsatı sağlayacaktır görüşündeyiz.

Yaşadığımız bu zor zamanları sağlıkla atlatıp, ülkemiz ve tüm halkımız için güzel günlerin gelmesini dileriz.

Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu