3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

10th Pazartesi, 2020  |    |   3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı için yorumlar kapalı
3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KIBRIS CADDESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU’NDAN 2019 YILI 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2019 yılı 3. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemin görüşülüp, gerekli kararların alınması için 15 Mart 2020 tarihinde pazar günü Holiday Inn İstanbul Airport Otelinde Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. No: 35 Bağcılar İstanbul adresinde saat 09:30’da yapılacaktır. Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 22 Mart 2020 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurul’a katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1) Açılış ve divan başkanlığının teşkili, divan kurulu tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

2) Saygı duruşu,

3) Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

4) Denetim Kurulu raporunun okunması,

5) Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

6) Okunan Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve oylanması,

7) Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

8) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

10) 2020 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11) Kooperatif ortaklığından çıkarılacak ortakların ve ortaklıktan istifa edenlerin durumunun görüşülmesi,

12) Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi, arsa ve inşaat imkanlarına göre yeni ortak kaydedilmesi halinde, yeni ortakların ödeme miktar ve şartlarının belirlenmesi,

13) Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi, ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi, kura yönetmeliğine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karara bağlanması,

14) Ortaklardan alınacak ödemelerin belirlenmesi ile konutlarını teslim alacak ortakların ödemelerine ilişkin miktar ve şartların görüşülmesi ve karara bağlanması

15) Kooperatifin mülkiyetinde bulunan ve/veya mülkiyetine geçecek olan taşınmazların kooperatifin amaçları doğrultusunda satılması, imar planlarına ilişkin itirazların yapılması ve hukuki yollara başvurulması ve/veya paylı mülkiyette olan taşınmazların ortaklığının giderilmesi konusunda tüm işlemler için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

16) Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kamuya bedelsiz terklerin yapılması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, şerefiye raporunu oluşturacak komisyonun belirlenmesi, kooperatifin ferdileştirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

17) Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletnameyi indirmek için tıklayınız.

 

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

16th Çarşamba, 2019  |    |   2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı için yorumlar kapalı
2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KIBRIS CADDESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2018 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız, 

Kooperatifimizin 2018 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemin görüşülüp, gerekli kararların alınması için 17 Şubat 2019 tarihinde pazar günü Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 4, 34303 Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde Elite World Europe Hotelinde (Halkalı) saat 09:30’da yapılacaktır.
Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 24 Şubat 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Genel Kurula katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
01-Açılış ve divan başkanlığının teşkili,
02-Saygı duruşu,
03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,
04-Denetim Kurulu raporunun okunması,
05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,
06-Okunan Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve oylanması,
07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
08-Satın alınan arsalar hakkında bilgi verilmesi ile satın alınacak arsaların satın alma yönteminin ve azami fiyatının belirlenmesi, kooperatifin mülkiyetinde bulunan ve/veya mülkiyetine geçecek olan taşınmazların kooperatifin amaçları doğrultusunda satılması, imar planlarına ilişkin itirazların yapılması ve hukuki yollara başvurulması ve/veya paylı mülkiyette olan taşınmazların ortaklığının giderilmesi konusunda tüm işlemler için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
09-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
10-2019 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
11-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi, ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi, kura yönetmeliğinin belirlenmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,
12- Kooperatif ortaklığından ihraç edileceklerin durumunun görüşülmesi,
13-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kamuya bedelsiz terklerin yapılması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, şerefiye raporunu oluşturacak komisyonun belirlenmesi, kooperatifin ferdileştirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
14-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletnameyi indirmek için tıklayınız.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

12th Perşembe, 2018  |    |   1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı için yorumlar kapalı
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

YÖNETİM KURULUNDAN 2017 YILI OLAĞAN 1. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2017 yılı olağan 1. genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 12 Mayıs 2018 tarihinde, cumartesi günü Yeşilköy Halkalı Caddesi No: 95 Şenlikköy Mahallesi Florya, 34153 Bakırköy/İstanbul adresindeki Crowne Plaza İstanbul Florya Oteli adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.

Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                        Yönetim Kurulu


GÜNDEM:

01-Açılış ve divan başkanlığının teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve oylanması

07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Satın alınan arsalar hakkında bilgi verilmesi ile satın alınacak arsaların satın alma yönteminin ve azami fiyatının belirlenmesi,

09-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi, arsa imkanlarına göre yeni ortak kaydedilmesi halinde, yeni ortakların ödeme miktar ve şartlarının belirlenmesi,

10-2018 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi, bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

12-Kooperatifin amacının gerçekleşmesi için kooperatif arsasının teminat ve ipotek gösterilerek banka ya da finans kurumlarından, kooperatifin veya ortaklarının kredi kullanması konusunun görüşülmesi, kredi alınmasına karar verilmesi halinde alınacak miktarın ve şartların belirlenmesi,

13-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi, ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

14-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ferdileştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

15-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletname için tıklayınız.