2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

Ocak 16, 2019

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KIBRIS CADDESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2018 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız, 

Kooperatifimizin 2018 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemin görüşülüp, gerekli kararların alınması için 17 Şubat 2019 tarihinde pazar günü Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 4, 34303 Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde Elite World Europe Hotelinde (Halkalı) saat 09:30’da yapılacaktır.
Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 24 Şubat 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Genel Kurula katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
01-Açılış ve divan başkanlığının teşkili,
02-Saygı duruşu,
03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,
04-Denetim Kurulu raporunun okunması,
05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,
06-Okunan Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve oylanması,
07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
08-Satın alınan arsalar hakkında bilgi verilmesi ile satın alınacak arsaların satın alma yönteminin ve azami fiyatının belirlenmesi, kooperatifin mülkiyetinde bulunan ve/veya mülkiyetine geçecek olan taşınmazların kooperatifin amaçları doğrultusunda satılması, imar planlarına ilişkin itirazların yapılması ve hukuki yollara başvurulması ve/veya paylı mülkiyette olan taşınmazların ortaklığının giderilmesi konusunda tüm işlemler için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
09-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
10-2019 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
11-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi, ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi, kura yönetmeliğinin belirlenmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,
12- Kooperatif ortaklığından ihraç edileceklerin durumunun görüşülmesi,
13-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kamuya bedelsiz terklerin yapılması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, şerefiye raporunu oluşturacak komisyonun belirlenmesi, kooperatifin ferdileştirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
14-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletnameyi indirmek için tıklayınız.