Kıbrıs Caddesi İhale İlan Duyurusu

Şubat 10, 2021

   İHALE ÖN YETERLİLİK BELGE TESLİMİ 19 ŞUBAT CUMAYA KADAR UZATILMIŞTIR!!!

             İHALEDE ARANILAN YETERLİLİK ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

SAYIN İLGİLİ,
İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, İSLAMBEY MAHALLESİ 21980 PARSELDE TOPLAM 8286,82 m2 ARSA ALANINA SAHİP, 30.544,52 m2 TOPLAM İNŞAAT ALANI ve 258 ADET DAİRE + 7 İŞYERİ PLANLANAN KONUT İNŞAATI İÇİN YÜKLENİCİ FİRMAYA GÖTÜRÜ BEDEL İHALE EDİLECEK İŞ; ÖN YETERLİLİĞE SAHİP FİRMALAR ARASINDAN KAPALI TEKLİF USÜLÜ (+PAZARLIK) İHALE YÖNTEMİ İLE BELİRLENEREK, İNŞAAT SÜRECİ BAŞLATILACAKTIR.

Tarafımıza gönderilecek belgelerin tamamı şirket yetkilileri ve mali müşavir tarafından kaşeli imzalı olmalıdır. Aşağıda belirtilen belgelerin haricinde gerekli görülmesi durumunda ilave belgeler talep edebilir.

Talep edilen belgeler;
1. Şirket durum bilgileri;
a. Vergi levhası,
b. Faaliyet belgesi (Son 2 ay içerisinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesi asıl),
c. İmza sirküleri (Noter Onayı),
d. Ticaret odası yetki belgesi,
e. Ortaklık durumunu gösterir imzalı hazirun listesi (SMMM ve Yönetim Onaylı)(31.12.2020).

2. İnşaat yapım işi ile ilgili yeterlilik belgeleri;
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılmasına ilişkin; Yönetmelikçe onaylı “A-B-C-D” Grubu belgeye sahip olmak,
b. Daha önce tamamlanmış faaliyet bitirme belgeleri,
c. İnşaat faaliyetlerinde en az 5 yıllık sektör deneyimi (Sicil gazetesi ile tevsik edilecektir).
d. Referanslar.

3. Mali güç ve yeterlilik belgeleri;
a. Son 5 yıla ait ayrıntılı detay mizan (Bakiyesi sıfır olanlar dahil) (SMMM ve Yönetim Onaylı),
b. Son 3 yıla ait öz varlık raporu (SMMM veya YMM onaylı),
c. Son 5 yıla ait kurumlar vergisi beyannameleri, vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosu (SMMM Onaylı),
d. SGK borcu olmadığa dair yazı (ihale) (Yapılandırılmış borç dökümü),
e. Vergi dairesine borcu olmadığa dair yazı (Yapılandırılmış borç dökümü),
f. İflas ve konkordato ilan edilmediğine dair belge,
g. 2020 4. Dönem geçici vergi (vergi dairesi onaylı) belgesi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

16 Şubat mesai bitiş saatine (17:30) kadar, talep edilen belgelerin belirtilen kooperatif adresine dosya olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Teslim edilen dosyalar incelendikten sonra, talep edilen şartları sağlayan firmalara ihale dokümanları e-posta olarak gönderilecek ve/veya taşınabilir bellek ile kooperatif merkezinden teslim almaları sağlanacaktır.

Bilgi ve İletişim:
SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KIBRIS CADDESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Adresi: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Malı. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. Avrupa Konutları Residence Ofis Apt.8/1 2. Kat D:16 Bakırköy / İstanbul
Telefon numarası: +90 (212) 681 0390 – +90 (553) 099 7994
Elektronik posta adresi: muhasebe@havaiskibriskoop.com